JBL JBL J56BT User's Manual | Page 5

JBL Headphones User's Manual - JBL J56BT.
Download
Page  of 14
4.1, 1437 votes
background image

Skip track forward#

Skip track backward✦

Press  + 
Press and hold*

Press  x2 + 
Press and hold**

#  Skip track forward
  Sauter une piste en avant
  Saltar pista hacia delante
  Saltar faixa para a frente
  Titel vorwärts springen
  Salta brano avanti
  Naar volgende track
  Hopp spor fremover
  Siirry kappaleissa eteenpäin
  Перейти к следующему треку
  Hoppa över spår framåt
  Spring næste nummer over
  次のトラックにスキップする
  앞으로

 트랙 건너뛰기

  向前跳转一首曲目
  快轉跳過曲目

✦  

Skip track backward

 

Sauter une piste en arrière

 

Saltar la pista hacia atrás

 

Saltar faixa para trás

 

Titel rückwärts springen

 

Salta brano indietro

 

Naar vorige track

 

Hopp spor bakover

 

Siirry kappaleissa taaksepäin

 

Перейти к предыдущему треку

 

Hoppa över spår bakåt

 

Spring foregående nummer over

  前のトラックにスキップする
 

뒤로

 트랙 건너뛰기

 

向后跳转一首曲目

 

倒轉跳過曲目

**  Press  x2 + Press and hold
  Appuyer x2 + appuyer et maintenir
  Pulsar dos veces + mantener pulsado
  Premir x2 + Premir e manter
  2x Drücken + Drücken und halten
  Premi x2 + Premi e tieni premuto
  2 x indrukken + vasthouden
  Trykk x 2 + Trykk og hold
  Paina 2 kertaa + Paina ja pidä alhaalla
  Нажать х2 + Нажать и удержать
  Tryck två gånger + Tryck och håll
  Tryk x2 + tryk og hold nede
 2

回押してから、押し続ける

  2번 누르기 + 누르고 있기
  按 2 次后按住
  按兩下 + 按住

*  Press  + Press and hold
  Appuyer + appuyer et maintenir
  Pulsar + mantener pulsado
  Premir + Premir e manter
  Drücken + Drücken und halten
  Premi + Premi e tieni premuto
  Druk op + en vasthouden
  Trykk + Trykk og hold
  Paina + Paina ja pidä alhaalla
  Нажать + Нажать и удержать
  Tryck + Tryck och håll
  Tryk + tryk og hold nede
  押してから、押し続ける
  누르기

 + 누르고 있기

  按 1 次后按住
  按一下 + 按住

J56BT

Quick Start Guide

0.605328s